YeuChieu 1376 -21
wakaeuro 1268 +21

Kiểu: Cờ úp, 2/12/2021

61 nước, 6 phút : 32 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua