Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

37 nước, 4 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua