son65 1430 -11
Buitran235 1551 +11

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

48 nước, 7 phút : 02 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua