son65 1419 -10
Buitran235 1562 +10

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

2 nước, 0 phút : 38 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua