Buitran235 1572 +9
son65 1409 -9

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

28 nước, 3 phút : 49 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ