Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

32 nước, 5 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ