choidonhat 1549 +20
Si6tan5 1632 -20

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

42 nước, 5 phút : 34 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua