choidonhat 1587 +16
Si6tan5 1594 -16

Kiểu: Cờ úp, 15/1/2022

82 nước, 12 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua