choidonhat 1586 +16
Si6tan5 1595 -16

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

45 nước, 5 phút : 27 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua