Buitran235 1581 -14
Si6tan5 1620 +14

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

57 nước, 7 phút : 46 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ