choidonhat 1554 -23
ipadpro11 1391 +23

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

45 nước, 4 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết