ipadpro11 1414 -11
choidonhat 1531 +11

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

71 nước, 9 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết