choidonhat 1542 +10
ipadpro11 1403 -10

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

98 nước, 14 phút : 41 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua