choidonhat 1552 +21
Si6tan5 1664 -21

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

106 nước, 9 phút : 00 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua