choidonhat 1560 -12
Si6tan5 1656 +12

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

37 nước, 3 phút : 08 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết