choidonhat 1537 +22
Si6tan5 1679 -22

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

108 nước, 13 phút : 27 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua