Si6tan5 1657 +12
choidonhat 1559 -12

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

66 nước, 6 phút : 56 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua