choidonhat 1547 -11
Si6tan5 1669 +11

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

13 nước, 0 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua