Si6tan5 1680 -22
choidonhat 1536 +22

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

59 nước, 5 phút : 20 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua