choidonhat 1558 -12
Si6tan5 1658 +12

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

65 nước, 9 phút : 08 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua