Si6tan5 1670 -21
choidonhat 1546 +21

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

55 nước, 7 phút : 15 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua