choidonhat 1567 -12
Si6tan5 1649 +12

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

31 nước, 2 phút : 06 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua