choidonhat 1544 -10
Si6tan5 1672 +10

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

31 nước, 2 phút : 06 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua