choidonhat 1524 -9
Si6tan5 1692 +9

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

45 nước, 4 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết