choidonhat 1539 +22
Si6tan5 1677 -22

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

66 nước, 6 phút : 55 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua