Giadinh12 1651 -17
Si6tan5 1638 +17

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

23 nước, 1 phút : 02 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết