Si6tan5 1655 -17
Giadinh12 1634 +17

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

39 nước, 2 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết