Giadinh12 1651 -17
Si6tan5 1638 +17

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

55 nước, 5 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết