Giadinh12 1619 -14
Si6tan5 1670 +14

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

49 nước, 3 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua