Si6tan5 1684 +12
Giadinh12 1605 -12

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

38 nước, 3 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ