Si6tan5 1696 +18
vinh1979 1748 -18

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

68 nước, 7 phút : 26 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua