vinh1979 1730 +15
Si6tan5 1714 -15

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

108 nước, 9 phút : 04 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua