Si6tan5 1699 -14
vinh1979 1745 +14

Kiểu: Cờ úp, 15/1/2022

91 nước, 8 phút : 58 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua