vinh1979 1759 +13
Si6tan5 1685 -13

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

44 nước, 3 phút : 08 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua