vinh1979 1752 +13
Si6tan5 1692 -13

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

74 nước, 7 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua