Si6tan5 1679 -12
vinh1979 1765 +12

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

87 nước, 10 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua