vinh1979 1777 +11
Si6tan5 1667 -11

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

72 nước, 5 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua