Si6tan5 1656 -10
vinh1979 1788 +10

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

127 nước, 11 phút : 04 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua