vinh1979 1798 +9
Si6tan5 1646 -9

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

52 nước, 3 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua