vinh1979 1784 +11
Si6tan5 1660 -11

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

140 nước, 12 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua