Si6tan5 1649 -10
vinh1979 1795 +10

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

55 nước, 3 phút : 45 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua