vinh1979 1805 +9
Si6tan5 1639 -9

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

46 nước, 4 phút : 41 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết