Buitran235 1567 -19
phamhoang76 1494 +19

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

27 nước, 2 phút : 45 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ