Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 16/1/2022

56 nước, 5 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua