choidonhat 1638 -9
Si6tan5 1811 +9

Kiểu: Cờ úp, 20/1/2022

77 nước, 12 phút : 12 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết