Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 22/1/2022

37 nước, 3 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua