Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 23/1/2022

13 nước, 0 phút : 39 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua