phamhoang76 1559 -22
daoduyvu 1417 +22

Kiểu: Cờ úp, 25/1/2022

26 nước, 1 phút : 16 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua