daoduyvu 1439 -12
phamhoang76 1537 +12

Kiểu: Cờ úp, 25/1/2022

51 nước, 2 phút : 58 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua