phamhoang76 1549 -21
daoduyvu 1427 +21

Kiểu: Cờ úp, 25/1/2022

63 nước, 5 phút : 06 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ